Pers

Terug naar overzicht
Brussel

Atlas groenblauwe oplossingen brengt stedelijke natuur- en waterprojecten in kaart


“Dit initiatief brengt groenblauwe projecten in kaart en bundelt informatie vanuit verschillende expertises en domeinen over groenblauwe ingrepen. Het resultaat wordt een totaaloverzicht, genaamd de Atlas Groenblauwe Oplossingen”, aldus Ewaut Van Wambeke, projectcoördinator.

De Atlas bestaat uit een website (Blauwgroen Vlaanderen) en een databank. Behalve aandacht voor mogelijke oplossingen voor water- en droogteproblematieken, besteedt de Atlas ook aandacht aan ecologische, socio-economische en technische aspecten. Verschillende partijen, waaronder Aquafin, VLARIO, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Omgeving en het INBO slaan de handen in elkaar om deze Atlas te verwezenlijken.

Tijdens het lanceringsevenement kunnen deelnemers uitgebreid kennismaken met de ‘Atlas Groenblauwe Oplossingen’. Ook suggesties, verwachtingen en noden van deelnemers komen in het evenement aan bod om de Atlas te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Door de aanwezigheid van onder andere onderzoekers, groenbeheerders en beleidsmakers uit verschillende domeinen, worden de krachten gebundeld om de bebouwde omgeving verder te “vergroenen en verblauwen”. Inschrijven voor het lanceringsevenement kan nog tot dinsdag 26 maart.