Pers

Terug naar overzicht
Brussel

DNA-analyses Kalmthout en Turnhout afgerond


De DNA-analyse van de schadegevallen van 14, 16 en 17 april op de Kalmthoutse Heide is vandaag afgerond door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Uit de labo-analyse blijkt dat, in tegenstelling tot wat het schadebeeld deed vermoeden, er toch een wolf aan het werk is geweest.De analyse geeft aan dat het een wolf haplotype 2 (WH02) is. Dit haplotype is afkomstig uit de Centraal-Europese populatie en is vrij zeldzaam, maar werd inmiddels al 3 keer gesignaleerd in Vlaanderen.

Het grote aantal aangevallen en gedode dieren, de aard en plaats van de bijtwonden, en de aanwezigheid van pootafdrukken van hond in de wat verdere omgeving deden eerst sterk vermoeden dat het hier om een hond of honden ging, een beoordeling die later nog werd versterkt omdat er in de regio wel degelijk een probleem is van loslopende wolfshonden.

Het gaat hier kennelijk om een geval van ‘surplus killing’, waarbij een wolf meer prooi doodt dan nodig om zijn honger te stillen. Hoewel dit op het eerste gezicht een verkwisting van voedsel lijkt, wordt dit gedrag gedreven door een instinctmatige jachtreflex om een voedselvoorraad op te bouwen. Surplus killing komt weinig voor in de vrije natuur, maar is wel al vaker geobserveerd in situaties met prooien die niet kunnen vluchten, bijvoorbeeld door een omheining.

Hetzelfde haplotype 2 hebben we aangetroffen op uitwerpselen van wolf op 3 april (Turnhouts Vennengebied) en bij het schadegeval van 6 april (geitenbokken in Merksplas). Door dat ongewone haplotype kunnen we zo goed als zeker besluiten dat het hier om hetzelfde dier gaat. Ook de chronologie van de waarnemingen laat dit vermoeden. Het dier werd later op 25 en 26 april in Nederland waargenomen, waarbij het zwemmend het Schelde-Rijnkanaal overstak, en keerde begin mei terug naar Vlaanderen. Boswachters van het Agentschap voor Natuur en Bos legden het vast op cameraval op 2 en 4 mei bij een eerder gedood ree.

Eind mei kunnen we het genotype van dit individu vergelijken met de Europese databank van CE Wolf, en hopen we de exacte herkomst te kennen.

Waarnemingen van wolf kunnen doorgegeven worden aan wolf@inbo.be, het meldpunt van de Vlaamse overheid.