Pers

Terug naar overzicht
Brussel

Eerste uitzetting van vliegend hert in Vlaanderen


De gemeente Beersel, die twee kleine en sterk bedreigde populaties op zijn grondgebied heeft, zorgde voor financiële ondersteuning. Hierdoor konden vrijwilligers van Natuurpunt bijna 500 larven kweken door slechts 8 vrouwtjes uit de natuurlijke populatie weg te nemen. De eerste van deze larven zijn nu verpopt tot kever. Ook volgend jaar verwachten we dat er nog een groot aantal larven zullen verpoppen en er opnieuw kevers zullen zijn om uit te zetten. Een groot voordeel van zo’n kweekprogramma is dat je grote aantallen kevers kan kweken die in de vrije natuur niet zouden overleven door predatie, ziektes en beperkt habitat. Eenmaal zo’n kweekprogramma op punt staat, kan je bestaande populaties versterken of nieuwe gaan uitzetten op geschikte locaties.

Het vliegend hert in Vlaanderen

Het vliegend hert komt in bijna heel Europa voor maar is vooral in Noordelijk Europa zeldzaam geworden. De soort stierf er zelfs al uit in vijf landen. In Vlaanderen zijn er nog maar enkele populaties over, nl. Voeren en Bilzen in Limburg en Beersel, Sint-Genesius-Rode en Overijse rond het Zoniënwoud in Vlaams-Brabant. Deze populaties worden verder nog aangevuld door één populatie in Watermaal-Bosvoorde in het Brussels gewest.

Vooral de populaties rond het Zoniënwoud zijn klein en hebben geen natuurlijke uitwisseling meer. Meer dan 50 jaar geleden was er één grote aaneengesloten populatie tussen Halle en Leuven maar een na een zijn er populaties verloren gegaan. Ondertussen is de afstand tussen de resterende populaties groter dan de afstand die de dieren kunnen vliegen. Er is dus geen genetische uitwisseling meer. Hierdoor is de kans groot dat op langere termijn nog van deze populaties gaan verdwijnen. Om dit te vermijden zouden ertussen nieuwe populaties moeten ontstaan maar de vrouwtjes van het vliegend hert verplaatsen zich doorgaans over afstanden van maar enkele honderden meters. Hierdoor zit de soort als het ware gevangen binnen zijn eigen leefgebied. Enkel door de huidige populaties te versterken en extra leefgebied aan te bieden en daarnaast ook tussenliggende populaties te stichten kunnen we op lange termijn de soort veilig stellen in Vlaams-Brabant. Om dit te realiseren werd door Natuur en Bos een soortenbeschermingsprogramma voor deze soort opgesteld.

Toekomst

Om in de toekomst dergelijke nieuwe populaties te kunnen stichten, willen we dieren gaan kweken en uitzetten. Maar vooraleer we dit gaan doen willen we eerst de nodige kennis opbouwen om zeker te zijn hoe we dit best aanpakken. In het verleden zijn hiervoor alle bestaande populaties in kaart gebracht en het habitat gekarteerd door het INBO. Hierdoor kunnen we gaan voorspellen waar er nog geschikte locaties zijn voor deze soort in de gebieden tussen de bestaande populaties. Ondertussen worden ook alle gekende populaties jaarlijks gemonitord door vrijwilligers van Natuurpunt. Daarnaast werd geprobeerd om een groot aantal kevers te kweken steunend op eerdere kweekervaringen met deze en andere kevers.