Pers

Terug naar overzicht
Brussel

Hilde Eggermont nieuwe administrateur-generaal Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)


Het INBO is het onafhankelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid dat via toegepast wetenschappelijk onderzoek, data- en kennisontsluiting het biodiversiteitsbeleid en -beheer onderbouwt en evalueert. Het is een van de motoren achter de wetenschappelijke onderbouw van onder meer het natuurherstelplan dat deel uitmaakt van het stikstofbeleid.

Voor de vacature van administrateur-generaal van INBO waren 23 kandidaten. Na de screening van de CV’s aan de vereisten inzake diploma en ervaring werden de geselecteerde kandidaten onderworpen aan een uitgebreide selectieprocedure onder leiding van een extern selectiebureau. Die procedure bestond uit verschillende onderdelen zoals een sterkte-zwakteanalyse, een diepte-interview en de uitwerking van een managementcase.

Finaal werden de resterende kandidaten op 13 juli onderworpen aan eindgesprekken voor de kernministerraad (Jambon, Crevits, Somers, Weyts) en vakminister Demir. Die oordeelden gezamenlijk dat Eggermont de beste kandidaat is, wat gisteravond door de voltallige ministerraad bevestigd wordt. Ze start op 1 november.

Eggermont is 46 jaar jong, is biologe van opleiding en heeft een doctoraat in de biologie. Ze is internationaal gekend als experte biodiversiteit en is voorzitter van het European Biodiversity Partnership (Biodiversa+), Strategisch Coördinator van het Belgisch Biodiversiteitsplatform (BBPf) en IUCN Vice President.

Minister Demir dankt waarnemend administrateur-generaal Maurice Hoffmann om de goede leiding te verzekeren van het INBO de voorbije jaren.

Binnen de bevoegdheden van minister Demir werden de voorbije jaren al vijf nieuwe leidende ambtenaren aangesteld. Naast INBO werd ook bij Agentschap Justitie en Handhaving, de OVAM, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en het Agentschap Natuur en Bos een nieuwe leidinggevende aangesteld. De Vlaamse regering staat binnen de bevoegdheden van minister Demir nog voor de opgave het departement Omgeving, Toerisme Vlaanderen en Agentschap Opgroeien van een nieuwe leidend ambtenaar te voorzien het komende jaar.