Pers

Terug naar overzicht
Brussel

Jobstudent van het INBO slachtoffer van agressie


Op 2 april deed zich een ernstig geval van agressie voor ten aanzien van een jobstudent die in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een vogeltelling uitvoerde in landelijk gebied nabij Borgloon. Hij bevond zich op een ruilverkavelingsweg en was aan de slag in het kader van het project “Monitoring van de Biodiversiteit in het Agrarisch Gebied”. Hij werd moedwillig vanuit een tractor besproeid met een onbekende vloeistof, vermoedelijk een pesticide. Er is klacht neergelegd bij de politie.

Wij betreuren dit incident ten zeerste. Als onafhankelijk onderzoeksinstituut willen we te allen tijde in staat zijn om ons wetenschappelijk werk objectief en ongehinderd te kunnen uitvoeren. We willen hierbij ook al onze medewerkers, betrokken vrijwilligers en bij uitbreiding iedereen die in agrarisch gebied actief is, een hart onder de riem steken.

Wij zijn ons bewust van de onrust bij landbouwers en hebben begrip voor de moeilijkheden die zij ervaren. Wij hebben de opdracht om op een wetenschappelijke wijze de toestand van de biodiversiteit in kaart te brengen en op te volgen. Op basis van analyses van deze monitoring kunnen alle betrokken sectoren constructief samenwerken om waar nodig veranderingen aan te brengen die zowel landbouw als natuur ten goede komen.

De medewerkers van het INBO kunnen zich steeds legitimeren, en zijn gebonden aan een strikte gedragscode wanneer ze hun werk uitvoeren. Zij hebben alle respect voor de percelen die ze vanaf de openbare weg observeren en eventueel na toestemming betreden. Ook vrijwilligers die zich voor dit meetnet inzetten hebben een attest waarmee ze zich als deelnemer kenbaar kunnen maken, en hebben toestemming verkregen om zich met een wagen op een ruilverkavelingsweg of jaagpad te begeven om deze tellingen uit te voeren. U kan hen altijd aanspreken, zij zullen u met plezier meer uitleg verschaffen over wat ze aan het doen zijn.

De tellingen maken deel uit van het Meetnet Agrarische Soorten, waarbij op willekeurige punten alle waargenomen fauna (vogels én zoogdieren) op kaart wordt gezet, om de toestand te kennen van deze soortgroepen in landbouwgebied. Binnen het project wordt ook ingezet op het bekendmaken van dit project en zijn resultaten naar landbouwers toe, en om de kennis van de landbouwers te betrekken bij de interpretatie van de resultaten.

Wij hopen oprecht dat het bij dit ene incident zal blijven, en dat de honderden mensen die zich inzetten voor of genieten van de biodiversiteit in landbouwgebied, inclusief de landbouwers, dat met een gerust gemoed kunnen blijven doen.