Terug naar overzicht

B-Cubed - Biodiversity Building Blocks for policy

(foto INBO)
(foto INBO)

Details

De wereld verandert snel: klimaatverandering, verandering in landgebruik, vervuiling en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen veroorzaken een wereldwijde crisis voor de biodiversiteit waarvan de omvang en dynamiek moeilijk te kwantificeren zijn.

Beleidsmakers op alle niveaus hebben actuele informatie nodig om beleidsopties te evalueren. Daarom is snelle, betrouwbare en herhaalbare monitoring van biodiversiteitsgegevens nodig op alle schaalniveaus, van lokaal tot mondiaal. Alleen door gebruik te maken van grote hoeveelheden gegevens, geavanceerde modelleringstechnieken en krachtige computers kunnen deze gegevens relevant zijn voor het beleid.

Gegevens over biodiversiteit komen uit verschillende bronnen: burgerwetenschappers, musea, herbaria en onderzoekers leveren allemaal een belangrijke bijdrage. Tegelijk worden steeds meer nieuwe technologieën ingezet, zoals automatische sensoren, cameravallen, eDNA en satelliettracking. Het integreren van deze gegevens is een grote uitdaging, maar noodzakelijk als we betrouwbare informatie over de verandering van biodiversiteit willen creëren.

B-Cubed zal het concept van 'data cubes' gebruiken om de toegang tot biodiversiteitsgegevens te vereenvoudigen en te standaardiseren met behulp van het 'Essential Biodiversity Variables'-raamwerk. Deze data cubes zullen, in combinatie met andere milieugegevens en scenario's, worden gebruikt als basis voor modellen en indicatoren van vroegere, huidige en toekomstige biodiversiteit.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/03/2023 - 30/09/2026

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Data & Infrastructuur

Tags

  • modellering
  • dataontsluiting
  • indicatoren