Terug naar overzicht

Beheer van invasieve exoten onder klimaatwijziging - prioriteitenkaart voor beheer in en langs waterlopen in beheer bij De Vlaamse Waterweg nv (EVINBO)

Details

We werken een prioriteringskader uit voor een optimale allocatie van inspanningen en middelen voor het beheer van watergebonden invasieve exoten in het werkingsgebied van De Vlaamse Waterweg nv.

Concreet wil het project volgende vragen beantwoorden:
● Welke invasieve exoten moet de Vlaamse Waterweg nv prioritair aanpakken en welke beheerdoelstellingen dienen hierbij nagestreefd te worden?
● Op welke locaties moet het beheer van invasieve exoten prioritair gericht zijn?
● Welke is de te verkiezen beheeroptie voor elke van de soorten op specifieke locaties binnen het werkingsgebied van de Vlaamse Waterweg nv?
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 22/09/2021 - 01/07/2023

Teams

Thematische Lijst

  • Klimaat
  • Invasieve soorten