Terug naar overzicht

Beheerevaluatie Kust 2023-2028

(foto Yves Adams - Vildaphoto)
(foto Yves Adams - Vildaphoto)

Details

Het gaat hier over een gestandaardiseerde ecologische inventarisatie en (beheer)evaluatie van alle beheerde gebieden aan de Vlaamse Kust (duinen en schorren).

Het onderzoek zoekt onder meer een antwoord op volgende vragen:
Behaalt het duinbeheer de verwachte resultaten?
Hoe zorgt de duinenbeheerder ervoor dat de motor van het duinensysteem actief blijft (dynamiek van water, wind en vegetatie)?
Hoe moet het beheer bijgestuurd worden door de veranderingen ten gevolge van de klimaatveranderingen?
Welke concrete beheeraanbevelingen zijn er voor de verschillende gebieden?

Via gedetailleerde inventarisaties van flora en vegetatie worden de resultaten en de effectiviteit van het duinbeheer aan de kust in beeld gebracht en vertaald naar aanbevelingen voor beheer en beleid.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 17/04/2023 - 14/04/2028

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Invasieve soorten

Tags

  • duinen
  • beheer
  • monitoring