Terug naar overzicht

Best practices voor humaan beheer van invasieve uitheemse diersoorten (IUCN/EAZA IAS) (EVINBO)

Afvangst Canadese ganzen (INBO-RATO)
Afvangst Canadese ganzen (INBO-RATO)

Details

Op de Unielijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten staan een aantal vertebraten (zoogdieren, vogels, vissen). Het beheer van deze soorten dient effectief, efficiënt en diervriendelijk te gebeuren. Dit project, dat deel uitmaakt van een grotere Europese aanbesteding die de IUCN voor de Europese Commissie coördineert (ENV.D.2/SER/2018/0019 \Identification, assessment, sharing and dissemination of best practices for the humane management of invasive alien species\), zal kennis bijeen brengen over mogelijke beheermethoden (verwijderingsmethoden, methoden voor het humaan doden) en de wettelijke kaders daarrond in de Atlantische biogeografische regio. Deze zullen worden gebundeld in een handboek met beste praktijken, met inbegrip van een aantal casestudies. Daartoe zullen het INBO en EAZA (European Association for Zoos and Aquaria) samen een participatieve workshop organiseren met de belangrijkste belanghebbenden over het beheer van deze soorten.
Status Uitgevoerd
Effectieve start/einddatum 01/11/2020 - 30/06/2022

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Faunabeheer
  • Invasieve soorten

Tags

  • beheer
  • fauna