Terug naar overzicht

BGE Pollinator Sampling 2024

(foto Lars Soerink - Vildaphoto)
(foto Lars Soerink - Vildaphoto)

Details

Binnen het Biodiversity Genomics Europe (BGE) Horizon Europe-project zal het INBO deelnemen aan een Europese monitoring van bestuivers. Dit gebeurt via malaisevallen op verschillende gekoppelde testgebieden, telkens één op een landbouwveld en één in een nabijgelegen grote tuin. Hierna zal de diversiteit aan wilde bestuivers door de partners geanalyseerd worden met behulp van DNA-(meta)barcoding. Simultaan zal op verschillende andere locaties in Europa een gelijkaardige staalname gebeuren, wat een analyse van de diversiteit aan bestuivers in stedelijke en agrarische habitats mogelijk maakt.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/03/2024 - 01/10/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Landbouw

Tags

  • insect
  • landbouwgebied
  • pollinatoren