Terug naar overzicht

COST-actie OC-2021-1-25393 CLEANFOREST

Details

Deze COST-actie wil bestaande kennis over de effecten van klimaatverandering en stikstofdepositie op bossen samenbrengen, om zo oplossingen te zoeken voor de negatieve effecten op bossen.

CLEANFOREST is een inclusief en multidisciplinair pan-Europees netwerk, dat zich ent op bestaande expertise en onderzoeksinfrastructuur om:
i) onderzoeksinspanningen te coördineren (vb. dataverzameling),
ii) benaderingen te vergelijken en gemeenschappelijke protocollen te ontwikkelen om metingen en methodes te standaardiseren,
iii) de samenwerking te versterken tussen verschillende onderzoeksgroepen om zo aan informatie- en datauitwisseling te doen en kennisleemtes te identificeren.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 28/10/2022 - 27/10/2026

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Bos
  • Klimaat

Tags

  • stikstofdepositie

Deelnemers

Arne Verstraeten