Terug naar overzicht

DRAGON - Impact van menselijke drukken op libellen en hun ecosystemen (EVINBO)

Vuurlibel (foto Lars Soerink - Vildaphoto)
Vuurlibel (foto Lars Soerink - Vildaphoto)

Details

Dit project wil de impact van menselijke drukken op libellen en hun ecosystemen beter begrijpen. We maken gebruik van bestaande datasets en monitoringinspanningen, om zo trends van libellen op nationale en Europese schaal te bepalen, en dit in relatie tot de verschillende (antropogene) drukken. Dit laat toe om verschillende indicatoren te ontwikkelen over de kwaliteit van zoetwaterhabitats, zowel stilstaande als stromende.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2024 - 31/12/2028

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Klimaat

Tags

  • libel
  • EVINBO

Deelnemers

Geert De Knijf