Terug naar overzicht

Ecohydrologische studie voor het PAS-maatwerkgebied ‘Turnhouts Vennengebied’ (EVINBO)

Turnhouts Vennengebied (foto Yves Adams - Vildaphoto)
Turnhouts Vennengebied (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Details

Op vraag van de intendant van het PAS-maatwerkgebied Turnhouts Vennengebied zal het INBO een ecohydrologische studie uitvoeren om het hydrologische en bodemkundige herstel, en de natuurdoelenallocatie te ondersteunen. Momenteel is fase 1 van de studie opgestart.
Het doel van fase 1 is om bestaande data en informatie te synthetiseren, kennislacunes scherper te stellen en een aantal voorlopige voorstellen te doen van maatregelen.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/07/2022 - 31/12/2025

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Water
  • Bodem & lucht

Tags

  • abiotiek
  • natura2000
  • IHD
  • EVINBO
  • habitatrichtlijn

Deelnemers

Dries Adriaens