Terug naar overzicht

Ecohydrologische studie voor het PAS-maatwerkgebied ‘Turnhouts Vennengebied’ (EVINBO)

Turnhouts Vennengebied (foto Yves Adams - Vildaphoto)
Turnhouts Vennengebied (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Details

Op vraag van de intendant van het PAS-maatwerkgebied Turnhouts Vennengebied voert het INBO een ecohydrologische studie uit om het hydrologische en bodemkundige herstel, en de natuurdoelenallocatie te ondersteunen.
Het doel van fase 1 is om bestaande data en informatie te synthetiseren, kennislacunes scherper te stellen en een aantal voorlopige voorstellen te doen van maatregelen. Het doel van fasen 2-5 is de onderbouwing van maatregelscenario’s voor de instandhouding en realisatie van de natuurdoelen. Daarbij zet fase 2 in op data-inzameling, fase 3 op het creëren van rekentools, fase 4 op het construeren en doorrekenen van maatregelscenario’s, en fase 5 op het uitwerken van een voorkeursscenario.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/07/2022 - 31/12/2025

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Water
  • Bodem & lucht

Tags

  • abiotiek
  • natura2000
  • IHD
  • EVINBO
  • habitatrichtlijn