Terug naar overzicht

Ecotoopmonitoring stad Genk (EVINBO)

Stiemerbeek (foto INBO)
Stiemerbeek (foto INBO)

Details

Herkartering voor de Biologische Waarderingskaart (BWK) en aanzet ecotoopmonitoring van enkele gebieden die qua leefmilieu voor de stad Genk belangrijk zijn en momenteel buiten de karteerprioriteiten (Natura 2000) van INBO vallen.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 14/06/2021 - 15/12/2022

Teams

Thematische Lijst

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij