Terug naar overzicht

Een afwegingskader voor de bestrijding van invasieve uitheemse soorten - een prioritering voor het beleid (PRIUS)

Afvangst Canadese ganzen (foto INBO)
Afvangst Canadese ganzen (foto INBO)

Details

Wie is er verantwoordelijk voor de bestrijding van invasieve, uitheemse soorten? Het is een vraag waar in het beheer en beleid vaak wordt tegenaan gebotst. Geldende principes zijn onder andere dat de vervuiler betaalt, dat elke beheerder een verantwoordelijkheid draagt over de eigen terreinen, en dat sectorale overheden een sturende rol spelen (landbouw, natuur, infrastructuur)... Maar hoe moeten die principes worden toegepast op soorten van de Unielijst?

In deze opdracht stelt het INBO een afwegingskader op om deze soorten aan te toetsen. Dit moet leiden tot duidelijkheid over de prioritair te beheren soorten, en de niveaus waarop dat moet gebeuren.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/03/2022 - 31/08/2023

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Invasieve soorten

Tags

  • EVINBO
  • ANB
  • exoten
  • bestrijding
  • beheer