Terug naar overzicht

Evaluatie Hamsterbescherming Nederland (EVINBO)

(foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)
(foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

Details

Vanuit de Provincie Limburg (Nederland) en het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de vraag gekomen om een evaluatie uit te voeren van de in Nederland uitgevoerde hamsterbescherming in de laatste 20 jaar.
Specifiek wordt gevraagd naar:
- de ecologie
- de aantalsontwikkeling (internationaal, in Nederland en de buurlanden)
- de impact van diverse beheersmaatregelen
- de interactie met de landbouw
- de oorzaken van het nog niet bereiken van een duurzame instandhouding
- het formuleren van een advies voor toekomstige bescherming
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 12/12/2022 - 11/06/2023

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Landbouw

Tags

  • habitatrichtlijn