Terug naar overzicht

Genetische toestand heikikker Vlaanderen (EVINBO)

Heikikker (foto Joachim Mergeay, INBO)
Heikikker (foto Joachim Mergeay, INBO)

Details

In het Soortbeschermingsprogramma (SBP) voor heikikker zijn de acties “kennisopvolging en vergroting (monitoring)” en “instandhouding areaal en populaties/verbeteren toestand genetisch verarmde populaties” opgenomen. Hiervoor zetten we een monitoringscampagne op en voeren we een genetische analyse uit van de populatietoestand.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 25/06/2021 - 01/03/2023

Teams

Thematische Lijst

  • Beschermde natuur
  • Water