Terug naar overzicht

Gisele: ontwikkeling van een draaiboek voor het uitvoeren van sociaaleconomische impactanalyses van natuurherstel (EVINBO)

Details

Ontwikkeling handleiding voor het uitvoeren van sociaaleconomische impactanalyses van natuurherstel. In functie van de ontwikkeling van de handleiding zullen we de voorgestelde aanpak, methodes en tools testen in 5 gevalstudies.
Status Uitgevoerd
Effectieve start/einddatum 01/06/2018 - 31/12/2022

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij