Terug naar overzicht

GoNaturePositive (EVINBO)

(Shutterstock)
(Shutterstock)

Details

De manier waarop de huidige economie georganiseerd is draagt bij aan het biodiversiteitsverlies. Zowel vanuit het beleid als de bedrijfswereld klinkt er de oproep om de negatieve impact van de economie te stoppen en om te keren. We willen dus evolueren naar een natuur-positieve economie. Het begrip 'Nature positive' heeft naast een duidelijke richting, nog geen expliciete invulling gekregen wat doelen en de weg ernaartoe betreft. Met GoNaturePositive geven we een wetenschappelijke kijk op het begrip, welke doelen hieronder vallen en hoe daar te geraken. Daarvoor werkt het INBO samen met academische partners, middenveldorganisaties, certificeringsbedrijven, de financiële sector en enkele regeneratieve economische sectoren zoals de agro-ecologie, de bosbouw, het eco-toerisme en de mariene sector. Als INBO staan we in voor het definiëren van criteria en indicatoren voor 'Nature Positiveness' waarmee deze verschillende partners aan de slag kunnen om hun doelen te zetten en progressie op te volgen. Hiervoor baseren we ons op de meervoudige waarden van natuur, zodat we gebalanceerde, ambitieuze en eerlijke criteria en indicatoren kunnen ontwerpen.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2024 - 31/12/2027

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Natuur & maatschappij
  • Landbouw

Tags

  • bosbouw
  • landbouw
  • EVINBO
  • economie