Terug naar overzicht

Habitatgebruik van fint (Alosa fallax) in het Belgisch deel van de Noordzee (EVINBO)

(foto INBO)
(foto INBO)

Details

Dit project heeft als doel het bewegingsgedrag en habitatgebruik van fint in het Belgisch deel van de Noordzee in kaart te brengen. In opdracht van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, Dienst Marien Milieu gaat het INBO gedurende 4 jaar, telkens in het voorjaar, een zestigtal finten voorzien van data loggers. Deze toestellen meten gedurende 1 jaar watertemperatuur en diepte, en laten toe om via geolocatie het afgelegde traject van de finten (en dus het habitatgebruik) te bepalen.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 20/04/2022 - 31/12/2025

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Water

Tags

  • monitoring
  • fauna
  • vis
  • EVINBO
  • natura2000
  • monitoring
  • fauna