Terug naar overzicht

Herintroductie van rugstreeppad in het Zwin

(foto Yves Adams - Vildaphoto)
(foto Yves Adams - Vildaphoto)

Details

Gedurende vier jaar worden er rugstreeppadden getransloceerd naar het Zwin.
Eisnoeren worden jaarlijks in de natuurlijke populaties van de Vlaamse kust en het havengebied van Antwerpen verzameld en opgekweekt in het Onderzoekscentrum voor Aquatische Fauna van INBO te Linkebeek. Het doel is om terug een stabiele, duurzame en genetisch gezonde populatie te verkrijgen zoals dit vroeger het geval was. Het project draagt bij tot het behalen van de Gewestelijke InstandHoudingsDoelstellingen (G-IHD) en de doelstellingen opgenomen in het soortenbeschermingsprogramma.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/05/2023 - 28/02/2028

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur

Tags

  • SBP
  • amfibie
  • Zwin
  • IHD
  • G-IHD