Terug naar overzicht

Implementatie eDNA-methodieken voor monitoring visgemeenschappen in kader van de KRW

Details

Biomonitoring van visfauna via eDNA-methoden is mogelijk complementair aan conventionele, vaak kostbare of tijdrovende vismethoden. Binnen dit onderzoeksproject willen we eDNA metabarcoding tot een praktisch toepasbaar en gestandaardiseerd instrument ontwikkelen. Zo kunnen we het integreren in bestaande of toekomstige monitoringsprogramma’s en geassocieerde regelgeving.
De focus ligt op volledige visgemeenschappen in lotische systemen, dit is bewegend water zoals rivieren, beken of grondwater. Mogelijke uitdagingen in lotisch water zijn de accurate kwantificering van populatiedichtheden, verschuivingen van eDNA-patronen in tijd en ruimte, en de beoordeling van het ecosysteem zelf. We toetsen het potentieel van op eDNA-gebaseerde kwaliteitsscores voor Vlaamse waterlopen met de Europese Kaderrichtlijn Water.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/11/2021 - 31/10/2025

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Water
  • Invasieve soorten
  • Data & Infrastructuur

Tags

  • eDNA
  • vis
  • KRW
  • vis