Terug naar overzicht

Kennisintegratiestudie pesticiden

Details

Kennisintegratiestudie om de Vlaamse regering te ondersteunen bij:
(1) de uitvoering van het Vlaams Actieplan Wilde Bestuivers, meer bepaald het onderzoeken wat de de impact is van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op de Vlaamse natuur en de te behalen (Europese) natuurdoelen, en
(2) het beantwoorden van de dagvaarding door vijf natuur- en milieuorganisaties wegens ontoereikende omzetting van EU richtlijn 2009/128/EG inzake het duurzaam gebruik van pesticiden.
Status Uitgevoerd
Effectieve start/einddatum 01/04/2023 - 30/06/2023

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Landbouw

Tags

  • landbouw