Terug naar overzicht

Lange-termijn-doorrekening Gemeenschappelijke Maas ECODYN (EVINBO)

Zwarte populier bij Gemeenschappelijke Maas (INBO)
Zwarte populier bij Gemeenschappelijke Maas (INBO)

Details

Het doel van deze studie is om met behulp van Ecodyn-modelleringen de potentiƫle knelpunten tussen natuur- en hoogwaterveiligheid in kaart te brengen. Naast hoogwaterveiligheid is de Gemeenschappelijke Maas een belangrijk gebied voor zowel Vlaanderen als Nederland voor het behalen van Europese habitatdoelen (3270, 6430, 91E0, 91F0).
Deze voorspelling van de ecotoopontwikkeling zal gebeuren ter ondersteuning van werkgroep Natuur van de Gemeenschappelijke Maas (DVW, ANB, Prov. Limburg-NL, RWS) van de Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie (VNBM). Dit zal gebeuren voor zowel het Nederlandse als het Belgische winterbed van de Gemeenschappelijke Maas op basis van de hydraulische en hydrologische rekensommen.

In de VNBM werd in het najaar van 2019 een beheervisie voor de Gemeenschappelijke Maas goedgekeurd. Het uitgangspunt voor het beheer van de Gemeenschappelijke Maas is ruimte voor natuurontwikkeling, voor zover andere functies niet in het gedrang komen en waarbij zo weinig mogelijk wordt ingegrepen in de natuurlijke processen van vegetatie-ontwikkeling, erosie en sedimentatie. In het kader van hoogwaterveiligheid dient nagegaan te worden in welke mate de ontwikkeling van ooibos langs de rivier in overeenstemming is met de beheervisie. Het model Ecodyn helpt beheerkeuzes te onderbouwen.
Status Uitgevoerd
Effectieve start/einddatum 01/06/2020 - 01/03/2023

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Klimaat

Tags

  • modellering
  • klimaat
  • beheerevaluatie