Terug naar overzicht

Lichthinder: Literatuurstudie naar de effecten van nachtelijke verlichting op biodiversiteit (EVINBO)

(foto INBO)
(foto INBO)

Details

Lichthinder vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Zo wordt bijvoorbeeld het landschap gefragmenteerd voor nachtactieve organismen. Bij dagactieve organismen wordt het bioritme verstoord en ook planten kunnen negatieve effecten ondervinden. Hierdoor ontstaan verstoringen van ecologische evenwichten en gaan populaties achteruit.
Hoe moet daar mee omgegaan worden en wat zijn mogelijke milderende maatregelen? De kennis hierover is zeer verspreid. Met een literatuurstudie willen we de kennis over lichtpollutie, gaande van bacteri├źn tot gewervelde dieren en planten, samenbundelen tot een overzichtelijk boek. Dit boek kan dan als leidraad dienen voor het uitwerken van een biodiversiteitsvriendelijk lichtplan.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2022 - 31/12/2023

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij