Terug naar overzicht

LIFE B4B 'Belgium for Biodiversity'

(foto Yves Adams - Vildaphoto)
(foto Yves Adams - Vildaphoto)

Details

LIFE Belgium for Biodiversity is een LIFE SNAP (Strategic Nature Projects) dat de implementatie van het Prioritised Action Framework voor Natura2000 wil ondersteunen. België heeft een voorstel opgesteld voor een geïntegreerde Belgische SNAP met Waalse, Brusselse en Vlaamse partijen. Met (EV)INBO ondersteunen we voor deze nieuwe LIFE SNAP 'Belgium for Biodiversity' 'B4B' onderwerpen zoals de biologische waarderingskaart in delen van het buitengebied, natuurinclusieve landbouw, de implementatie van soortbeschermingsplannen, kennisdeling van natuurbeheer, …

 

Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2023 - 31/12/2031

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Landbouw

Tags

  • vis
  • beheer