Terug naar overzicht

LIFE PROGNOSES: Old-growth forest conservation in Europe (EVINBO)

Bosanemonen in oud bos (Jeroen Mentens - Vildaphoto)
Bosanemonen in oud bos (Jeroen Mentens - Vildaphoto)

Details

Dit project wil de Europese Commissie een goede wetenschappelijke onderbouwing bieden voor een betere bescherming van oude bossen in Europa. Het project omvat drie doelstellingen:
1. een heldere definiëring en kartering van oude bossen in Europa
2. kwantificeren van de kenmerken van oude bossen in vergelijking met het regulier beheerde Europese bos:
- invloed op het bosmicroklimaat van bosbeheer tegenover nietsdoen
- koolstofopslag
- vergelijkende analyse van structuurelementen en hun rol voor de biodiversiteit (voorkomen van microhabitats, dood hout, ...)
3. bewustzijn doen toenemen over diensten verleend door oude bossen, zowel op lokaal als op nationaal en internationaal niveau
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 07/12/2020 - 31/12/2024

Teams

Thematische Lijst

  • Bodem & lucht
  • Bos

Tags

  • klimaat
  • bos
  • EVINBO