Terug naar overzicht

LTER-Belgium

Details

Dit project omvat de coördinatie van de LTER onderzoeksinfrastructuur op de verschillende schaalniveaus:
1. LTER-INBO: versteviging van de samenwerking tussen de INBO onderzoekers en onderzoeksteams op de LTER sites aangestuurd door het INBO bij voorkeur aan de hand van concrete onderzoeksvragen.
2. LTER-Vlaanderen en LTER-Belgium: faciliteren van samenwerking tussen INBO, universiteiten en overige Vlaamse en Belgische onderzoeksinstellingen op de LTER sites van het LTER-Belgium netwerk. Belangrijk in deze is het bekomen van politieke en financiële steun wat een belangrijke doelstelling is van dit project.
3. Europese schaal:
Via de H2020 projecten eLTER PLUS en PPP zorgen we ervoor dat een selectie van LTER-BE sites ingebed geraakt in de Europese ESFRI onderzoeksinfrastructuur.
Versteviging van de samenwerking met andere Europese onderzoeksinfrastructuren zoals ICOS, AnaEE, LifeWatch en tussen eLTER en onderzoeksprogramma's zoals ICP Forests
4. Internationaal: ILTER: Globaal zoeken we tevens naar opportuniteiten om met LTER-Belgium sites in internationale onderzoeksinitiatieven te stappen.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 21/12/2017 - 31/12/2027

Teams

Thematische Lijst

  • Data & Infrastructuur
  • Bos
  • Bodem & lucht
  • Beschermde natuur