Terug naar overzicht

Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied (MBAG) - Voorbereiding Meetnetten Natuurlijk Milieu

Details

De toestand van de biodiversiteit in het agrarisch gebied gaat achteruit, met negatieve gevolgen voor de biodiversiteit buiten het landbouwgebied, voor de landbouw zelf en voor de veerkracht tegenover klimaatverandering. Met het Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied (MBAG) trachten we deze toestand beter op te volgen, als basis voor gerichte maatregelen om de achteruitgang te keren. De Meetnetten Natuurlijk Milieu (MNM) maken deel uit van het 'Drukmeetnet' van MBAG. Ze hebben tot doel grondiger inzicht te verkrijgen in de toestand en trend van de druk ten gevolge van landbouw op het natuurlijk milieu buiten het agrarisch gebied.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/04/2023 - 31/12/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Landbouw
  • Data & Infrastructuur

Tags

  • IHD
  • landbouw
  • milieudrukken
  • habitattypen
  • natura2000