Terug naar overzicht

Meetnetten Natura 2000: ontwikkeling en implementatie meetnetten natuurlijk milieu

Details

Het project heeft als doel om aan de hand van de leidraad 'ontwerp beleidsgerichte meetnetten' de Meetnetten Natuurlijk Milieu (MNM) te ontwikkelen. De basisreden waarom de MNM in Vlaanderen worden opgezet, is dat diverse milieudrukken de beoogde toestand van habitattypes in belangrijke mate verhinderen of bedreigen. Milieudrukken zijn in die mate aanwezig dat ze het actieve natuurbeleid belemmeren bij het realiseren van de gewestelijke natuurdoelen. Er bestaan in Vlaanderen diverse milieumeetnetten. Er ontbreekt echter een systematische monitoring van het natuurlijk milieu van Natura 2000 habitattypes in Vlaanderen. De MNM zullen belangrijk zijn voor de planning, onderbouwing, evaluatie en bijsturing van het milieugerichte IHD-beleid op Vlaams niveau.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/04/2014 - 31/12/2027

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht
  • Data & Infrastructuur

Tags

  • natuurlijkmilieu
  • meetnet
  • abiotiek
  • monitoring
  • ontwerp
  • natura2000