Terug naar overzicht

Metapopulatiestudie ter ondersteuning van het soortbeschermingsprogramma (SBP) voor poelkikker

Details

Natuur en Bos vraagt een genetisch onderzoek van de Vlaamse (meta-)populaties poelkikker , met daaruit volgend de nodige aanbevelingen en maatregelen met oog op een gunstige staat van instandhouding van de soort in Vlaanderen.

Het doel van het genetisch bestuderen van populaties bestaat uit het bepalen van de huidige toestand van soortzuiverheid van de populaties, en het inschatten van de genetische variatie binnen en tussen meerdere (deel)populaties.
Dit laat toe om:
1) te testen of bepaalde populaties een verlaagde genetische diversiteit hebben ten opzichte van referentiepopulaties (populaties in een gunstige staat van instandhouding)
2) te onderzoeken of we kunnen spreken van een genetische flessenhals
3) te bepalen in welke mate er genetische uitwisseling is tussen naburige deelpopulaties
4) het potentieel voor duurzaam voortbestaan te bepalen door de effectieve grootte van populaties te schatten en te vergelijken aan de hand van genetische criteria.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/03/2023 - 30/06/2025

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Invasieve soorten

Tags

  • amfibie
  • genetisch
  • SBP
  • natura2000
  • Natura2000