Terug naar overzicht

Monitoring habitatrichtlijnsoorten: coördinatie en inhoudelijke opvolging van de implementatie

Details

Het INBO coördineert de monitoring van de habitatrichtlijnsoorten. Slechts voor enkele soorten(groepen) voert INBO deze monitoring (deels) zelf uit (opgenomen in afzonderlijke INBO-projecten). De overige soorten worden opgevolgd via bestekken en overeenkomsten met derden. Dit laatste vormt meteen één van de belangrijkste kritische succesfactoren.
In een eerste fase worden samen met de dienst Biometrie & Kwaliteitszorg de blauwdrukken per soortengroep afgewerkt. Hierin wordt onder andere geschetst voor welke soorten gestructureerde meetnetten nagestreefd worden. De overige soorten blijven onderdeel van een niet gestructureerde gegevensinzameling.
De blauwdrukken vormen de basis voor overleg met potentiële uitvoerders van de gegevensinzameling. Op basis van de resultaten van dit overleg kunnen de meetnetten vastgelegd en de veldprotocols opgemaakt worden.

Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2013 - 31/12/2025

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur

Tags

  • IHD
  • habitatrichtlijn
  • natura2000
  • fauna
  • monitoring