Terug naar overzicht

Ondersteuning uitroeiing klauwkikker

(foto INBO)
(foto INBO)

Details

Dit project biedt de wetenschappelijke ondersteuning voor de uitroeiing en bestrijding van klauwkikker. Deze soort kent een recente opmars aan de Douvebeek (West-Vlaanderen), vlakbij beschermde natuurgebieden met kamsalamanderpopulaties. Het Agentschap Natuur en Bos heeft er snelle-respons-acties lopen. Het onderzoek brengt de verspreiding in kaart via klassiek veldwerk en eDNA. We verzamelen ook ecologische gegevens over de reproductie en het terreingebruik. Deze kennis kan het beheer informeren.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 21/12/2023 - 31/12/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Invasieve soorten