Terug naar overzicht

Onderzoek herstel en beheer van amfibieën- en reptielenpopulaties

Knoflookpad (Yves Adams - Vildaphoto)
Knoflookpad (Yves Adams - Vildaphoto)

Details

Het project omvat (i) projectontwikkeling en coördinatie en (ii) beleidsondersteunend en verdiepend onderzoek rond herpetofauna, onder meer aansluitend op de acties vermeld in de goedgekeurde soortenbeschermingsprogramma's. Het project creëert ook een ruimer onderzoekskader voor verschillende kweekprojecten voor soorten zoals vroedmeesterpad en knoflookpad, en voor bedreigde soorten zoals vuursalamander.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 07/12/2020 - 31/12/2021

Teams

Thematische Lijst

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Invasieve soorten