Terug naar overzicht

Onderzoek naar de invloed van beheeringrepen op gedrag van bevers

Bever (foto Yves Adams - Vildaphoto)
Bever (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Details

Door de aanleg van holen en gangenstelsels door bevers bestaat het risico op schade aan waterkerende dijken en eventuele overstroming van de achterliggende gebieden. Hierbij rijst de vraag hoe groot deze risico’s zijn en in welke mate ze beheersbaar kunnen worden gemaakt.
In 2020 publiceerden we in opdracht van De Vlaamse Waterweg een eerste rapport over het habitatgebruik van bevers en de mogelijke implicaties voor schadebeheer. Eind 2021 kwam de vraag om, in voorbereiding van werken aan de dijk langs de Durme in Lokeren, op die locatie het habitatgebruik van de aanwezige bevers op te volgen. Het onderzoek gebeurt voorafgaand en volgend op de uit te voeren werken.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2022 - 31/12/2025

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Water
  • Faunabeheer

Tags

  • beheer
  • fauna