Terug naar overzicht

Opvolging van veranderingen in de druk op de bosverjonging en bodemvegetatie door reewild in Gewestbos Ravels en Hoge Vijvers

Details

De oppervlaktedoelen voor habitattype 9190 zullen in de Antwerpse Kempen voor een groot deel verwezenlijkt moeten worden door de omvorming van naaldhout naar loofhout op basis van eik, door natuurlijke verjonging. De hoge reewilddruk vormt hiervoor een hindernis omdat loofhoutverjonging selectief begraasd wordt. Meer kennis naar de meest geschikte technieken om de reewilddruk op de verjonging van deze doelsoorten te verminderen (afschot, omheinen) is dus nodig.
Status Uitgevoerd
Effectieve start/einddatum 01/01/2015 - 31/12/2019

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Bos
  • Faunabeheer

Tags

  • reewild
  • bodem
  • bosverjonging
  • habitat
  • wild
  • bos