Terug naar overzicht

Pilootproject inzet eDNA-methodiek voor detectie en kwantificatie van muskusrat via ddPCR (EVINBO)

foto Rollin Verlinde (Vildaphoto)
foto Rollin Verlinde (Vildaphoto)

Details

Binnen deze pilootstudie willen we op INBO een eDNA-protocol voor de detectie van muskusrat implementeren. We kijken ook of het op termijn bruikbaar is voor grootschalige inzet ter bestrijding van deze exoot. We onderzoeken of de bekomen eDNA-resultaten accurate inschattingen geven over de grootte van de aanwezige populaties, wat erg relevante info kan zijn voor een efficiëntere bestrijding en evaluatie van deze acties.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 15/01/2024 - 03/02/2025

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Water
  • Faunabeheer
  • Invasieve soorten

Tags

  • invasieve
  • eDNA
  • IAS