Terug naar overzicht

QFRASS - Identificatie van houtborende kevers op basis van uitwerpselen en boormeel

Vraatgangen essenbastkever (foto INBO)
Vraatgangen essenbastkever (foto INBO)

Details

Houtborende kevers veroorzaken wereldwijd aanzienlijke economische schade aan bossen en behoren tot de belangrijkste boomplagen. Aanvallen kunnen enige tijd onopgemerkt blijven omdat de larven in de gastheerbomen leven. Pas wanneer de bomen symptomen beginnen te vertonen of het aantal volwassen exemplaren groot genoeg is, wordt een uitbraak opgemerkt. Bij detectieonderzoeken en ook bij het beheer van uitbraken kan het nuttig zijn verschillende soorten onderzoek of diagnosemethoden te combineren om de kans op het vinden van de plaag te vergroten. Dit project beoogt de ontwikkeling van een diagnostisch identificatieprotocol op basis van uitwerpselen en boormeel. We richten ons hiervoor op drie houtborende kevers met quarantainestatus: de Aziatische essenprachtkever (Agrilus planipennis - Buprestidae), Aromia bungii (Cerambycidae) en de walnoottakkever (Pityophthorus juglandis - Scolytinae).
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/06/2023 - 31/05/2025

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Bos
  • Invasieve soorten

Tags

  • DNA
  • overlastsoorten