Terug naar overzicht

Radaronderzoek naar de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen

Windmolens in Zeebrugge (Yves Adams - Vildaphoto)
Windmolens in Zeebrugge (Yves Adams - Vildaphoto)

Details

In samenwerking met de Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming nv (VLEEMO) doet het INBO radaronderzoek naar de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen. De basisdoelstelling bestaat uit onderzoeksactiviteiten die informatie en inzichten opleveren voor de inplanting van windturbines met een minimale impact op biodiversiteit.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2021 - 31/12/2030

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij

Tags

  • IHD
  • fauna
  • monitoring
  • avifauna
  • natura2000