Terug naar overzicht

Soortbeschermingsprogramma (SBP) heivlinder: translocatie op basis van genetische monitoring

Heivlinder (foto Lars Soerink - Vildaphoto)
Heivlinder (foto Lars Soerink - Vildaphoto)

Details

INBO zal samen met ANB geassisteerde herkolonisatie en bijplaatsingen van heivlinder uitvoeren, in functie van het metapopulatieherstel in Vlaanderen. Het succes van de uit te voeren translocaties wordt via genetische monitoring bepaald. De translocaties worden uitgevoerd zoals beschreven in het onderzoeksrapport van De Ro et al. 2022; 'Genetische diversiteit en populatiestructuur van de heivlinder in Vlaanderen. Richtlijnen voor translocaties, genetische monitoring en een duurzaam soortbehoud', DOI : https://doi.org/10.21436/inbor.71086387.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 02/01/2023 - 31/05/2027

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur

Tags

  • natura2000