Terug naar overzicht

Soortbeschermingsprogramma (SBP) Otter (EVINBO)

Otter (Las Soerink-Vildaphoto)
Otter (Las Soerink-Vildaphoto)

Details

De hoofdopdracht omvat onder meer (i) een gedetailleerde beschrijving van de ecologie van de soort, een onderzoek naar bedreigingen en kansen, het formuleren van doelstellingen, het nagaan van relevante maatschappelijke actoren en (ii) het opstellen van een uitgebreid en concreet actieplan.
Status Uitgevoerd
Effectieve start/einddatum 01/01/2020 - 10/11/2022

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Water