Terug naar overzicht

Stadslandbouw en stadsnatuur in Brussel (EVINBO)

Vee aan de stadsrand (foto Jeroen Mentens - Vildaphoto)
Vee aan de stadsrand (foto Jeroen Mentens - Vildaphoto)

Details

Leefmilieu Brussel wenst de kansen en de beperkingen voor agro-ecologische landbouw in urbane en peri-urbane groene gebieden en natuurgebieden te objectiveren. Op basis van ervaringen in binnen- en buitenland, wordt een SWOT-analyse van een aantal cases uitgevoerd. De resultaten worden met Brusselse actoren besproken om opportuniteiten voor Brussel te identificeren.
Status Uitgevoerd
Effectieve start/einddatum 01/01/2022 - 30/04/2022

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Natuur & maatschappij
  • Landbouw

Tags

  • stadslandbouw,
  • stadsnatuur