Terug naar overzicht

Surveillance en beheer van invasieve waterplanten en kreeftachtigen

Californische signaalkreeft (foto Geert De Knijf)
Californische signaalkreeft (foto Geert De Knijf)

Details

De laatste jaren nam de verspreiding van verschillende niet-inheemse rivierkreeften in Vlaanderen sterk toe en werden er meerdere nieuwe soorten aangetroffen. Dit zal vermoedelijk de komende jaren nog sterk uitbreiden. Waterlopen worden ook sterk getroffen door invasieve, uitheemse plantensoorten. Deze soorten kunnen aanzienlijke systeemveranderingen veroorzaken, met een impact op inheemse soorten, infrastructuur of recreatie. Deze veranderingen geven op hun beurt aanleiding tot een negatieve beoordeling in de rapportering voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Veel van deze soorten staan op de Europese ‘Unielijst’ van invasieve uitheemse soorten, waardoor surveillance en het nemen van gepaste maatregelen noodzakelijk zijn.
Een geïnformeerd beheer is aangewezen, waarbij een snelle respons op vroeg-invasieve soorten vele malen effectiever is dan de beheersing van laat-invasieve soorten.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2022 - 31/12/2027

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Invasieve soorten

Tags

  • monitoring
  • beheermaatregelen
  • faunabeheer
  • beheer
  • invasieve