Terug naar overzicht

Uitbreiding WATINA-databank met tijdsreeksrapportage grondwaterstanden

WATINA-peilbuis (foto INBO)
WATINA-peilbuis (foto INBO)

Details

Het INBO zal de WATINA-rapportageomgeving uitbreiden om hydrologische informatie rechtstreeks te koppelen aan ecologische informatie met betrekking tot de standplaatskarakteristieken voor grondwater. De informatie in WATINA zal hierdoor veel toegankelijker worden en de gebruikers helpen bij de interpretatie van grondwaterpeilgegevens.

Voor veel gebruikers van WATINA is het bijzonder moeilijk om tijdreeksen van grondwaterpeilmetingen te interpreteren en de conclusies die eruit kunnen getrokken worden te vertalen naar bruikbare beslissingen. Hiervoor is naast hydrologische kennis ook ecologische kennis onontbeerlijk. Om nuttig te kunnen zijn voor beleids-, inrichtings- of beheerkeuzen en de monitoring of evaluatie van inrichtingsprojecten is het noodzakelijk het hydrologische regime te plaatsen tegenover de standplaatskarakteristieken van grondwaterafhankelijke habitattypen, met name voor de karakteristieke grondwaterstanden zoals de gemiddelde laagste en hoogste grondwaterstanden.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/12/2022 - 01/12/2023

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Data & Infrastructuur

Tags

  • databank
  • EVINBO
  • grondwater
  • grondwaterpeil