Terug naar overzicht

Uitvoeren van onderzoek naar beheer van invasieve exoten

Details

In het kader van de Europese Verordening 1143/2014 die op 1 januari 2015 van kracht ging, wordt aan de lidstaten de verplichting opgelegd om een toezichtsysteem op te stellen om populaties van (potentieel) invasieve soorten op te volgen. Dit systeem dient minimaal alle soorten te omvatten die voorkomen op de lijst van EU-concern. Aanvullend wordt ook verwacht dat bestrijdingsacties en de resultaten van deze acties op invasieve uitheemse soorten worden opgevolgd en gemeld (artikelen 15 en 17). Dit project komt hieraan tegemoet door opvolging, registratie, rapportage van bestrijdingsacties en de wetenschappelijke evaluatie van de resultaten ervan.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 21/12/2017 - 31/12/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Invasieve soorten
  • Faunabeheer