Terug naar overzicht

Update van het actueel relevant potentieel leefgebied (ARPL) voor beleids- en beheerrelevante soorten

Boomkikker (Yves Adams - Vildaphoto)
Boomkikker (Yves Adams - Vildaphoto)

Details

De ARPL-kaarten werden door het INBO in het verleden reeds opgemaakt. De methodiek zal gerecupereerd worden om de basislagen en verspreidingskennis van de soorten te actualiseren. Zo kunnen we over een zo actueel mogelijke signaalkaart beschikken.

Een signaalkaart met de ligging van de leefgebieden van beschermde soorten kent een brede waaier aan toepassingsmogelijkheden: voortoets en passende beoordeling, vergunningverlening, natuurbeheerplannen, soortenbeschermingsprogramma’s, insteken naar ontsnipperingsprojecten, …
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 07/01/2021 - 31/12/2021

Teams

Thematische Lijst

  • Beschermde natuur