Terug naar overzicht

Van vis naar sensor: innovatieve technologie voor het kwantificeren van de visveiligheid van pompen ter ondersteuning van rivierbeheer en het behoud van paling en andere waterdieren

(foto INBO)
(foto INBO)

Details

Het onderzoek ondersteunt rivierbeheerders met kennis over de visveiligheid van pompgemalen en met evaluatiemethodes om sanering van pompgemalen te prioriteren. Via sensoren meten we de druk, kracht en snelheid tijdens de doortocht door pompgemalen. De sensorgegevens koppelen we aan biologische waarnemingen zoals sterfte- en verwondingscijfers bij vissen. De resultaten van die analyses gebruiken we voor het opstellen en aanpassen van een Europese Fish Hazard Index voor pompgemalen. Een soortgelijke index werd recent ontwikkeld door Duitse onderzoekers, in samenwerking met INBO, maar dan voor waterkracht in Europa. Deze index wordt in dit doctoraatsonderzoek aangepast voor toepassing op pompgemalen. Een groot deel van de data werden de voorbije jaren al verzameld door INBO, en deze data worden in dit doctoraatsonderzoek verder aangevuld.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/11/2023 - 31/12/2027

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Water

Tags

  • vismigratie
  • beheer
  • paling
  • pompgemaal
  • vis