Terug naar overzicht

Verkennen van het gebruik van kunstburchten bij beverbeheer

Bever (foto Yves Adams - Vildaphoto)
Bever (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Details

Bevers zijn een verrijking voor de natuur omdat ze door hun aanwezigheid de lokale biodiversiteit aanzienlijk kunnen bevorderen. Toch kunnen ze ook schade veroorzaken door vraat, door de aanleg van dammen of door graverij. Wanneer maatregelen worden genomen om het graven van holen in waterkerende dijken tegen te gaan bestaat het risico dat bevers zich op een andere locatie in de buurt gaan vestigen, waar dan opnieuw schade optreedt. Om dit te voorkomen kan het helpen te voorspellen en sturen waar bevers zich in een gebied gaan vestigen. Zo kunnen aanwezige bevers het territorium ook tegen andere bevers beschermen. De opties om dit te sturen variëren van het voorzien van geschikte zones (vb. oude meanders) over het aantrekkelijk maken van geschikte oeverzones tot het inrichten van kunstburchten op geschikte locaties.
Een uitgebreide literatuurstudie en consultatieronde kan deze opties nauwkeurig in kaart brengen. Daaropvolgend kunnen methodes in het veld worden getest, zowel op neutrale als rechtstreeks op schadegevoelige locaties, waar ad hoc naar de meest geschikte oplossing kan worden gezocht.
Status Niet gestart
Effectieve start/einddatum 01/07/2024 - 31/12/2026

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Water
  • Faunabeheer

Tags

  • fauna
  • overlastsoorten
  • beheer
  • fauna