Terug naar overzicht

Vespa-Watch - Invasiemonitoring van Aziatische hoornaar met hobbyimkers en het publiek (EVINBO)

Brandweerinterventie bij verwijdering nest Aziatische hoornaars (foto INBO/Vespawatch)
Brandweerinterventie bij verwijdering nest Aziatische hoornaars (foto INBO/Vespawatch)

Details

De Aziatische hoornaar, een exotische wesp uit China, werd in het voorjaar van 2017 voor het eerst in het wild waargenomen in Vlaanderen. De Aziatische hoornaar vormt een nieuwe bedreiging voor de honingbij, de bijengezondheid en de insectenpopulatie in het algemeen. Ze maakt grote nesten, waarbij honingbijen, wilde bijen en insecten het voedsel vormen voor de larven. Omwille van haar impact op de biodiversiteit, is de Aziatische hoornaar opgenomen op de Europese lijst van voor de Unie zorgwekkende, invasieve uitheemse soorten. De bedoeling van Vespa-watch is de invasie van Aziatische hoornaar op te volgen en het beheer ervan in Vlaanderen in kaart te brengen. Met behulp van imkers, natuurvrijwilligers en het publiek worden gegevens verzameld die gebruikt zullen worden voor het organiseren van beheer, onderzoek naar de invasie (invasiesnelheid, gebieden, invasiehistoriek, beheerevaluatie, impactonderzoek) en Europese rapportage. Dit project wil via een citizen science aanpak, gericht op imkers, burgers, bestrijdingsinstanties en het publiek, een hoogtechnologisch monitoringsysteem uitrollen bij imkers dat de bijengezondheid monitort. Het wil eveneens voorzien in de ontwikkeling van een smartphone applicatie voor melding en beheerregistratie, gelinkt aan een website voor het ruime publiek die de gegevens over de opmars van de Aziatische hoornaar visualiseert. Dit biedt bovendien enorme mogelijkheden voor sensibilisatie rond het belang van bijen en bestuiving voor de mensheid en de biodiversiteit.
Status Uitgevoerd
Effectieve start/einddatum 01/06/2018 - 31/12/2019

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Invasieve soorten
  • Landbouw
  • Faunabeheer