Terug naar overzicht

Vlaams Actieplan Wilde Bestuivers (VAWB)

Vosje op sleedoorn (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)
Vosje op sleedoorn (foto Rollin Verlinde - Vildaphoto)

Details

Dit initiatief omvat de opmaak van een eerste versie van het Vlaams Actieplan Wilde Bestuivers. INBO werkt hiervoor samen met het departement Omgeving.
Als het kabinet dit bekrachtigt, kunnen concrete acties volgen. De verdere vormgeving van een beperkt aantal acties maakt mogelijk ook deel uit van dit project.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/10/2021 - 31/12/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij
  • Landbouw

Tags

  • bestuivers
  • insecten
  • bestuiving
  • pollinatie